فرماندار بافق:

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛صبح روز گذشته، زاده رحماني فرماندار بافق و آخوندي مدير كل منابع طبيعي و آبخيزداري در يك صبحانه كاري شركت و مسائل و مشكلات حوزه منابع طبيعي را بررسي كردند.

در اين نشست كه ميرشمسي معاون فني اداره كل نيز حضور داشت، در خصوص اجراي فازهاي بعدي جنگل كاري در گودگوار، مطالعات آبخيزداري دشت قطرم و اجراي طرح ترسيب كربن بحث و تبادل نظر شد.

شروع عمليات احداث برج ديدباني گودگوار و ايجاد و تجهيز نمايندگي منابع طبيعي در سبزدشت در هفته دولت از ديگر تصميمات اين جلسه بود.