تجهیز نانوایی های بافق به کارتخوان هوشمند

نصب 34 دستگاه کارتخوان هوشمند در نانوایی های شهرستان بافق آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری بافق؛ در راستای هوشمندسازی یارانه نان در کشور، 34 دستگاه کارت خوان هوشمند از ابتدای تیرماه سال جاری در تمام نانوایی‌های شهرستان بافق نصب می‌شود.

فرماندار بافق با بیان اینکه اجرای این طرح هیچ تأثیری در شکل پرداخت یارانه نان ندارد، گفت: جلوگیری از قاچاق آرد و توزیع خارج از شبکه آرد از اهداف نصب دستگاه کارتخوان هوشمند در نانوایی‌ها است و ساماندهی بیشتری بر روی نحوه پخت و توزیع نان صورت خواهد گرفت.

محمدعلی صمیمی افزود: در این طرح هیچ محدودیتی در خرید نان مورد نیاز برای مردم وجود ندارد و پس از مجهز شدن تمام نانوایی‌ها به این دستگاه، دریافت یارانه هدفمند از محل پخت نان به نانوایی‌ها پرداخت می‌شود.

فرماندار بافق تاکید کرد: موضوع مهم این است که مردم نان را با قیمت بالاتر خریداری نمی‌کنند و به هیچ وجه قیمت نان بالا نمی‌رود، اما دولت در این طرح نظارت می‌کند که این آرد فقط به پخت نان اختصاص پیدا کند.