به گزارش روابط عمومی فرمانداری بافق؛ محمد  زاده رحماني سرپرست فرمانداری بافق در اردوی شبی در مدرسه كه در دبستان دخترانه نجمه با حضور مدیر، معاون و کارشناس آموزش ابتدایی آموزش و پرورش و همچنین دانش آموزان، معلمان و اعضای انجمن اولیا و مربیان مدرسه نجمه برگزار شد، حضور یافت و شب به ياد ماندني براي همگان، بخصوص براي دانش آموزان، رقم زد.

گفتنی است اردوی دورن مدرسه ای با هدف تقویت مهارت های زندگی از قبیل یادگیری برای با هم زیستن ، نشاط و تفریح برگزار می شود.