فرماندار بافق :

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛ فرماندار بافق درنشست هم اندیشی با تعدادی از فعالان عرصه محیط زیست شهرستان با اشاره به نامگذاري ملي روز یوز در نهم شهریورماه اظهار داشت: این نام در تقویم رسمی کشور بنام بافق برند شده است.

محمد زاده رحمانی با تاکید بر اهمیت به پتانسیل و داشته های شهرستان افزود: یوزپلنگ از دوران گذشته و باستان مورد توجه خاص بوده است.

زاده رحمانی در ادامه از پيگيري مديران محيط زيست استان جهت پرورش یوز در حالت نیمه اسارت در منطقه شكار ممنوع آريز و دره انجير بافق خبر داد و بیان کرد: به منظور جلب توجه مردم و مسئولين به اين موجود ارزشمند، به يك كارزار رسانه اي نياز است و بنا داريم بافق پيش قراول اين حركت ارزشمند رسانه اي باشد.