فرماندار بافق؛

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛ فرماندار بافق با بیان اینکه کارخانجات تعمیرات لکوموتیو شهرستان از سال ٩٠ توسعه قابل توجه ای در ایجاد کارگاهها و  ايجاد شغل جديد داشته است اظهار داشت: در آذرماه سال جاري حدود ١ هزار و ٢٠٠ ميليارد تومان كار و پروژه در مجموعه معاونت ناوگان راه آهن كشور به مناقصه گذاشته مي شود كه حدود ٤٠٠ ميليارد تومان آن براي بافق است و اين حجم هزينه و سرمايه گذاري مي تواند آينده خوبي را براي اين صنعت رقم بزند.

محمد زاده رحمانی كه در حاشيه بازديد از كارخانجات لوكوموتيو بافق با خبرنگاران مصاحبه مي كرد، همچنین گفت: ایجاد کارخانجات تعمیرات اساس نيز  پيگيري مي شود تا سطح سازماني و فني اين مجموعه ارتقاء پيدا كند.