فرماندار بافق:

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛ فرماندار بافق در این نشست ضمن برشمردن مزاياي فرودگاه براي يك شهرستان صنعتي و گردشگري مانند بافق، خاطر نشان كرد: به هر حال بايد اين پروژه بزرگ و استراتژيك از جايي كليد بخورد تا ظرف چند سال آینده احداث و به بهره برداري برسد.

محمد زاده رحماني سپس به بررسي ها و رايزني هاي صورت گرفته در چند ماه اخير اشاره و يادآور شد: در اين بررسي ها به يك شركت توانمند دانش بنيان رسيده ايم كه اميدواريم بتواند این پروژه را به سرانجام برساند.

در ادامه این جلسه، مدير عامل شركت توسعه پرواز يزد به عنوان متقاضي سرمايه گذاري در اين زمينه، به شرايط ايده آل بافق و از همه مهمتر دارا بودن كد بين المللي فرودگاهي پرداخت و زيرساخت هاي مورد نياز اين پروژه را بر شمرد.

حسيني نسب در پايان اظهار اميدواري كرد بتواند با قدرت پيگيري فرماندار و همراهي صاحبان صنايع شهرستان ظرف يك سال آينده مجوزهاي لازم را از سازمان هواپيمايي كشور دريافت و عمليات عمراني را آغاز كند.