طی تفاهم نامه ای بین دانشگاه یزد و فرمانداری بافق؛

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛ رئیس پژوهشکده مناطق خشک و بیابانی دانشگاه یزد در نشست با فرماندار بافق از ایجاد مرکز تحقیقات خرما در این شهرستان خبرداد و گفت: با توجه به پتانسل های این شهرستان در زمینه ارقام بومی خرما و ارقام وارداتی، این اقدام با همکاری دانشکده منابع طبیعی و پژوهشکده مراتع خشک در این شهرستان ایجاد می شود.

کاظم کمالی هدف از احداث این مرکز را افزایش تولید و فرآوری خرما با توجه به پتانسیل های موجود در شهرستان عنوان و بیان کرد: استفاده از ارقام محلی که سابقه دیرینه دارند از دیگر اهداف ایجاد این مرکز تحقیقاتی است.

وی با بیان اینکه با احداث این مرکز از هایتک، کشت و بافت خرما که دارای اهمیت است در راستای بیوتکنولوژی، کشت و بافت این محصول استفاده مي شود، بیان داشت: دانشگاه یزد با توجه به پتانسیل هایی که داراست با تیم کارشناسی در حوزه آب، خاک و بیوتکنولوژی چارچوب این مرکز را بنا می کند و در راه اندازی آن مشارکت ویژه ای نیز دارد.

فرماندار بافق نیز در این نشست ایجاد این تفاهم نامه بین فرمانداری و دانشگاه یزد را برقراری تعامل صنعت و پرورش خرما با مراکز تحقیقاتی علمی و باغبانی کشور عنوان کرد و گفت: این اقدام علاوه بر ورود یافته های نوین علمی به باغات و افزایش تولید این محصول، میتواند در جهت حفظ ذخایر ژنتیکی در زمینه گونه های مختلف خرما، موثر واقع شود.

محمد زاده رحمانی همچنین سطح زیر کشت خرما در این شهرستان را حدود 2هزار و 300هکتار عنوان و خاطر نشان کرد: باغات جدید خرما با ارقام اصلاح شده و با استفاده از ارقام بومی در این شهرستان در حال توسعه كمي و كيفي است.