به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛ امروز طي نشست سه جانبه آقايان جواديان زاده مدير عامل شركت آب منطقه اي استان، زاده رحماني فرماندار بافق و خانم مشايي رئيس مركز تحقيقات مرکز ملی آبزیان آبهای شور، موضوع همكاري و مساعدت  در جهت تامين آب مورد نياز اين مركز و بخصوص طرح هاي پرورش تيلاپيا مطرح و مقرر شد همكاري  لازم در اين خصوص صورت و راهكارهاي لازم ارائه شود.

لازم به توضيح است كه طرح پرورش ماهي تيلاپيا در دستور كار سفر قريب الوقوع وزير جهاد كشاورزي به استان يزد قرار دارد.

منبع: آفتاب بافق