به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛ در اين جلسه فرماندار بافق و مسولين آموزش و پرورش شهرستان بافق و تني چند از اعضاي شوراي شهر بافق به خاطر پيگيريها و قولهای داده شده و اقداماتي كه از طرف نوسازي مدارس استان در شهرستان بافق انجام شده بود تقدير و تشكر بعمل آمد.

در ادامه اين جلسه مدرسه خادميان بافق كه نزديك به پنج سال پروژه تعطيل شده بود مورد بحث قرار گرفت و اين پروژه هم با همت نوسازي مدارس استان شروع به كار كرد.

مدير كل نوسازي مدارس استان قول مساعد داد با توجه به نياز دانش آموزان آن منطقه براي مدرسه در كوتاهترين زمان ممكن پروژه به بهره برداري برسد.

روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان یزد.