به گزارش روابط عمومی فرمانداری بافق؛ سید مهدی طلائی مقدم فرماندار شهرستان به اتفاق مدیر توزیع برق و مدیر عامل شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان ضمن بازدید از شبکه داخلی برق روستای صدرآباد، بر تامین روشنایی معابر ورودی روستا تاکید کرد و خواهان شروع عملیات این طرح از روزهای آینده شد.


IMG_4172.JPG IMG_4177.JPG IMG_4179.JPG IMG_4173.JPG
Yes