فرماندار بافق گفت:

به گزارش روابط عمومي فرمانداری شهرستان بافق؛ نشست مشترک زاده رحمانی فرماندار بافق با عظیمی مدیرعامل شرکت شهرک های استان یزد در محل این شرکت برگزار شد.

مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي استان يزد در اين ديدار که عضو شورای شهر بافق نیز خضور داشت ، با اشاره به مصوبه دولت براي ايجاد شهركهاي صنعتي غيردولتي گفت:  اين شهركهاي صنعتي در راستای استفاده از توانمندی های بخش خصوصي، کاهش تصدی گری در ایجاد زیرساخت های صنعتی و ترغیب سرمایه گذاران به حضور در این مناطق صنعتی ایجاد می شود.

سيد مسعود عظيمي اظهار داشت: ایجاد شهرک های صنعتی غیردولتی در چارچوب سیاست های دولت مبنی بر تقویت و حمایت از بخش خصوصی و اجرای اصل 44 قانون اساسی است.

فرماندار بافق نيز در اين ديدار با اشاره به ظرفيت هاي موجود در اين شهرستان گفت: وجود پهنه هاي وسيع براي حضور سرمايه گذاران در بخش‌هاي مختلف زمينه ايجاد شهركهاي صنعتي غيردولتي را فراهم كرده است.

محمد زاده‌رحماني افزود: با توجه به وجود شركت تعاوني توسعه عمران در شهرستان مي توانيم از اين ظرفين براي ايجاد شهركهاي صنعتي در زمينه صنايع تكميلي و جوار معدني بهره لازم را ببريم.

وي ادامه داد: در اين خصوص شركت شهركهاي صنعتي استان هماهنگي لازم را با ساير دستگاه هاي مرتبط براي حمايت از بخش تعاوني فراهم كرده است و در صورت علاقمندي سرمايه گذاران براي فعاليت در اين بخش، اين امادگي در دولت براي حمايت از بخش خصوصي وجود دارد.