به گزارش روابط عمومی فرمانداری بافق ؛ "علي اکبر سپندارنيا" در خصوص کلاس های آموزشی سرشماری کشاورزی 93 اظهار داشت: کلاس های آموزشی برای ماموران سرشماری عمومی کشاورزی در بافق با موفقیت برگزار و به اتمام رسيد.

معاون فني و آموزشي ستاد سرشماري عمومي کشاورزي بافق با بیان اینکه با برگزاری کلاس‌های آموزشی، ماموران سرشماری کشاورزی در تمام آموزش‌های لازم را فرا گرفتند، افزود: این در حالی است که تمام ماموران هم اکنون آمادگی لازم برای شرکت در سرشماری را دارند که افراد آموزش دیده در 6 حوزه مشخص شده ه اقدام خواهند کرد.

با بیان اینکه سرشماری عمومی کشاورزی در همزمان با سراسر کشور، روز پنجم مهر ماه آغاز می‌شود، گفت: این سرشماری 45 روز به طول می‌انجامد.

معاون فنی آموزشی سرشماری کشاورزی در با اشاره به برگزاری سرشماری عمومی کشاورزی به صورت الکترونیکی، ادامه داد: این امر دقت در سرشماری را دوچندان می‌کند.

سپندارنيا اظهار داشت: در این راستا  7  نفر کارشناس عضو ستاد و 6 نفر مامور آمارگیر در این سرشماری فعالیت خواهند داشت.