به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛ صبح امروز فرماندار بافق با حضور در اداره راهداری و حمل نقل جاده ای این شهرستان ضمن بازدید از قسمت های مختلف این اداره از نزدیک در جریان اقدامات و کمبودهای این اداره قرار گرفت.
محمد زاده رحمانی همچنین در حاشیه این بازدید پیرامون مشکلات این اداره از جمله ساخت سوله ذخیره نمک،  قول مساعدت و پیگیری داد.

 


photo_٢٠١٧-٠٩-٢٤_١٠-٥٥-٣٠.jpg photo_٢٠١٧-٠٩-٢٤_١٠-٥٥-٣٣.jpg photo_٢٠١٧-٠٩-٢٤_١٠-٥٥-٣٨.jpg photo_٢٠١٧-٠٩-٢٤_١٠-٥٥-٤٧.jpg
Yes