گزارش تصویری؛

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛ صبح امروز معاون فرماندار بافق به همراه ، فرمانده انتظامی، معاونین و مسئولان آموزش و پرورش از روند برگزاری انتخابات شوراهای دانش آموزی مدارس بافق بازدید کرد.

محمد علی طالعی در حاشیه این بازدید گفت: برگزاری انتخابات شوراهای دانش آموزي بهترين فرصت براي تقويت روحي مشارکت دانش آموزان و سهيم شدن آنها در مديريت مدرسه است .

وی ضمن ابراز خرسندی از روند نظم و انظباط موجود در برگزاری انتخابات در مدارس بافق افزود: از اهداف تشکيل شوراها در مدارس تمرین دانش آموزان در پذیرفتن مسئوليت و كمك به امور اجرايي مدرسه و همچنین ایجاد آمادگي جهت عهده دار شدن مسئولیت در آینده می باشد.

 


photo_٢٠١٧-١٠-٢٥_١٢-٥٥-٤٧.jpg photo_٢٠١٧-١٠-٢٥_١٢-٥٥-٥٣.jpg photo_٢٠١٧-١٠-٢٥_١٢-٥٥-٥٨.jpg photo_٢٠١٧-١٠-٢٥_١٢-٥٦-٠٨.jpg photo_٢٠١٧-١٠-٢٥_١٢-٥٦-٠٩.jpg photo_٢٠١٧-١٠-٢٥_١٢-٥٦-١٨.jpg photo_٢٠١٧-١٠-٢٥_١٢-٥٦-٢٦.jpg photo_٢٠١٧-١٠-٢٥_١٢-٥٦-٣٧.jpg photo_٢٠١٧-١٠-٢٥_١٢-٥٦-٣٩.jpg photo_٢٠١٧-١٠-٢٥_١٢-٥٦-٤١.jpg photo_٢٠١٧-١٠-٢٥_١٢-٥٦-٤٦.jpg photo_٢٠١٧-١٠-٢٥_١٢-٥٦-٤٧.jpg
Yes