معاون سواد آموزی آموزش و پرورش استان یزد:

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛ مرآت امین الرعایا در حاشیه جلسه شورای سواد آموزی شهرستان با اعلام این خبر اظهار داشت: شاخصه های که امروز در دنیا به آن اهمیت می دهند و ملت ها را با آن ارزیابی می کنند سواد است.

وی با اشاره به سرشماری سال ۹۵ عنوان کرد: با این سرشماری آمار و ارقام دقیق میزان سواد در سنین ۶ سال به بالا در اختیار است.

معاون سواد آموزی مدیر کل آموزش و پرورش استان همچنین با بیان اینکه استان در این گروه سنی در جایگاه خوبی قرار داد تصریح کرد: با  آمار نود و نه دهم درصد یزد چهارمین استان در بحث سواد است.

امین الرعایا تعداد بی سواد در استان را ۱۸ هزار و ۹۶۳ نفر عنوان و خاطر نشان کرد : آمار اتباع بیگانه در این تعداد دخیل است.

وی همچنین گفت: افراد آموزش ناپذیری که امکان باسواد کردن آنان امکان وجود ندارد جز آمار‌ مذکور می باشد.

امین الرعایا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه شهرستان بافق در این سرشماری به عنوان شهرستانی است که بالاترین سواد را به خود اختصاص داده است عنوان کرد:با توجه به ارقام  تعداد افراد باسواد بافق دو دهم درصد از میانگین استان بالاتر است.

وی با بیان اینکه نسبت با سوادان شهرستان بافق به میزان آمار کشور حدود ۵ و یک دهم درصد بیشتر است یادآور شد: لازم است از افرادی که در این امر همت گماشتند تقدیر و تشکر شود.

معاون سواد آموزی مدیر کل آموزش و پرورش استان همچنین به تعداد بیسوادان شهرستان اشاره ای داشت و گفت:حدود ۳ هزار و چهل و دو نفر باقیمانده بیسوادان بافق در گروه سنی ۶ سال به بالا با برنامه ریزی های بعمل آمده در شورای سواد آموزی شهرستان از نعمت سواد برخوردار خواهند شد.