برگزاری جلسه کمیته مناسب سازی و بهسازی شهرستان بافق

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛ جلسه کمیته مناسب سازی و بهسازی شهرستان با حضور فرماندار ،معاون برنامه ریزی فرماندار، شهردار و جمعی از مسئولین بافق در فرمانداری برگزار شد.

فرماندار شهرستان بافق در این جلسه با اشاره به اینکه بهزیستی مسئول رسیدگی به مناسب سازی محیط های شهری و اداری است،گفت: اداره بهزیستی باید نظارت بسیار دقیقی در رابطه با بهسازی و مناسب سازی ورودی های اماکن عمومی، مطب ها و داروخانه داشته باشد.

سید مهدی طلائی مقدم افزود: در این خصوص ادارات و اماکنی که با کمبود بودجه برای مناسب سازی مواجه هستند از طریق کمیته برنامه ریزی شهرستان اعتبارات کمکی به آنها تعلق خواهد گرفت و همچنین ساختمان هایی که موارد ضروری در رابطه با مناسب سازی برای راحتی فعالیت معلولین را رعایت نکند تاییدیه پایان کار ساختمانی را نباید از شهرداری دریافت کنند.

بهسازی معابر ، ورودی های مراکز خدماتی، حذف موانع در معابر، تسهیل در امورات معلولین در سطح شهر،تاکید بر لزوم رسیدگی بیشتر برای آسان سازی و بهسازی رفت و آمد معلولین در سطح معابر شهر از جمله مسایلی بود که در این جلسه مطرح شد و هر یک از حاضرین پیشنهادات و راهکارهای خود را ارائه نمودند.

درحال حاضر بیش از 971 معلول در شهرستان بافق وجود دارد که نیازمند رسیدگی و امکانات ویژه هستند.