به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی بافق، به منظور آشنایی هر چه بیشتر رؤسا و اعضای پنجمین دوره شورای اسلامی روستاهای بخش مرکزی با وظایف، تشکیلات و جایگاه قانونی شوراها یک دوره آموزشی در محل فرمانداری برگزار گردید.

در ابتدای این دیدار پورامینی بخشدار مرکزی ضمن عرض خیرمقدم به حاضرین در جلسه به اهمیت نقش و جایگاه قانونی شوراهای اسلامی اشاره و بر وظیفه اصلی شوراها که همان ابلاغ و نظارت بر پیگیری مصوبات شورا است تأکید کرد.

وی هم چنین عنوان داشت: به منظور آشنایی اعضای دوره جدید شورای اسلامی روستاها با وظایف و هم چنین ارتقاء سطح دانش آن ها تصمیم گرفته شد تا با برگزاری این دوره و کارگاه آموزشی که شامل بیان وظایف و تشکیلات شوراها، نحوه نگارش صحیح صورتجلسات شورا جهت ارسال به کمیته انطباق مصوبات شوراها و سایر موارد کاربردی و دارای اهمیت می باشد بتوانیم امور روستاها و به ویژه شوراها را تسهیل نماییم.

در ادامه تعدادی از کارشناسان بخشداری مطالب و توضیحاتی را در خصوص موضوع جلسه و موارد یادشده ارائه کردند.