برگزاری دویست و پنجمین نشست شورای آموزش و پرورش بافق

دویست و پنجمین نشست شورای آموزش و پرورش در بافق برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری بافق؛ نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان بافق با حضور امام جمعه، سرپرست فرمانداری، مدیر ومعاونین آموزش و پرورش، شورای شهر و سایر اعضا این شورا در اداره آموزش و پرورش شهرستان بافق برگزار شد.

در این نشست پیرامون پروژه های نیمه تمام، کمبود ها و تجهیزات ضروری مدارس، طرح ارتقا سطح علمی دانش آموزان، کمبود نیروی انسانی، تخریب و بازسازی مدارس فرسوده، طرح واکسیناسیون دانش آموزان و کادرآموزی، تجهیز مرکز تخصصی مشاوره دانش آموزی، مباحث حوزه پرورشی و فرهنگی گفتگو و تبادل نظر شد.