فرماندار بافق؛

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛ فرماندار بافق در نشست مشترک با مدیر کل صدا و سیما استان یزد با اشاره به اینکه رسانه بهترین ابزار معرفی ظرفیت و پتانسیل شهرستان است بیان کرد: خبرنگاران بافق فعالیت بسیار مطلوبی در شهر دارند.

محمد زاده رحمانی همچنین تصریح کرد: خبرنگاران این شهرستان باید با حضور در کلاس های خبرنگاری و دريافت آموزش های حرفه ای، توانمندي خود را افزایش دهند.

وی عنوان کرد: فرمانداری بافق تمام همت و تلاش خود را برای آگاهی بخشی و آموزش خبرنگاران شهرستان با دعوت از اساتید بنام و متخصص خبر بکار خواهد بست.