فرماندار بافق:
به گزارش روابط عمومی فرمانداری بافق؛ زاده رحماني فرماندار بافق كه به اتفاق محمدرضا صباغبان نماينده حوزه انتخابيه مهريز در مجلس شوراي اسلامي و باقي زاده رئيس شوراي اسلامي شهر بافق و با معيت عسكري مدير عامل شركت سنگ آهن مركزي از پروژه هاي گندله سه چاهون، منابع ذخيره آب، تصفيه خانه و شبكه فاضلاب شهري بازديد كرد در جمع بندي اين بازديد اعلام كرد: پيشرفت فيزيكي پروژه گندله به ٤٠ درصد نزديك شده و پيشرفت فيزيكي مخازن ٢٠ هزار متر مكعبي و تصفيه خانه نيز به ترتيب ٥٦ و ٣٧ درصد مي باشد كه نسبت به ٥ ماه گذشته رشد مثبتي داشته است. محمد زاده رحماني روند اجراي شبكه درون شهري فاضلاب را تا كنون كند دانست كه با تمهيدات صورت گرفته، اين پروژه نيز در ماه هاي آينده، شتاب مي گيرد. فرماندار بافق در پايان ضمن اظهار رضايت از شروع اقدامات زيرساختي در مجموعه سنگ آهن مركزي، اعلام داشت: در هفته هاي آينده، طرح بزرگ جوارمعدني توليد انواع شمش فولاد نيز با مشاركت سرمايه گذار بخش خصوصي كليد مي خورد.