به گزارش روابط عمومي فرمانداري بافق؛ نشست سه جانبه سرپرست فرماندري بافق با مديران عامل شركت گاز و شركت شهرك هاي صنعتي استان يزد برگزار شد.

در اين نشست كه پيرامون رفع مشكلات و موانع گازرساني به شهرك صنعتي بافق برگزار شد، "محمد زاده رحماني"، سرپرست فرمانداري بافق خواهان تسريع در ايجاد و فراهم كردن زيرساخت هاي شبكه گاز به جهت تامين سوخت و انرژي صنايع فعال دراين شهرك صنعتي شد.

در ادامه پس از توافق "منوچهر فلاح"مدير عامل شركت گاز و "سيد مسعود عظيمي" مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي استان مبني بر تکمیل زیر ساخت های شهرک صنعتی بافق مقرر شد، كار گازرساني به شهرك صنعتي بافق با عمليات حصار كشي ايستگاه گاز شروع و فرآينده مناقصه جهت انتصاب پيمانكار اين پروژه از هفته آتي برگزار شود.