فرماندار بافق:

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛ محمد زاده رحمانی در نشست با مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی استان که در فرمانداري بافق برگزار شد، با اشاره به اینکه کمبود اعتبارات موجب معطل ماندن ساخت ساختمان این اداره شده است گفت: اعتبارات برای ادامه کار و اتمام این طرح تخصیص مي يابد.

فرماندار بافق اظهار داشت: ساختمان فعلی این اداره زیبنده شهرستان نیست.

وی کمک به انجام امور مذهبی را باقیات الصالحات  عنوان و تصریح کرد: در راستای ترويج ارزش های دینی از هیچ گونه کمکی دریغ نخواهیم کرد.