به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛ در پي شهادت علي اكبر قنبري زاده بافقي رئيس اداره محيط زيست بهاباد در درگيري با اشرار مسلح، فرماندار بافق طي تماس تلفني با خانواده اين عزيز سفر كرده و همچنين مسئولين اداره كل حفاظت محيط زيست استان و فرماندار بهاباد، اين اتفاق ناگوار و ضايعه بزرگ را تسليت گفت.

محمد زاده رحماني در اين مكالمات يادآور شد وقتي فردي كه وظيفه سازماني او حفاظت از محيط زيست و مقابله با معارضين به طبيعت و شكارچيان غير مجاز است، پا را فراتر گذاشته و با ايثار و فداكاري به همراهي و همكاري با مامورين زحمتكش نيروي انتظامي جهت مقابله با سوداگران مرگ مي رود، بايد در مقابل عظمت، شهامت و فداكاري او سر تعظيم فرود آورد و ضمن تسليت به خاطر از دست دادن چنين مسئول برومندي، فيض شهادت را نيز تبريك گفت.