فرماندار بافق:

به‌گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛ نشست بررسی افزایش تولید ماهی تیلاپیا با حضور فرماندار بافق،رئیس مرکز تحقیقات ملی آبزیان آب های شور بافق و دو کارشناس بین المللی در زمینه بحث های زیست محیطی و شیلات در این شهرستان برگزار شد.

فرماندار بافق در حاشیه این نشست از احداث ۱۰کارگاه تیلاپیا با تولیدهر کدام میانگین ۲۰تن  خبر داد و گفت:مجوز این تعداد کارگاه از سازمان محیط زیست صادر شده است اما بافق به جایی رسیده که میتواند به عنوان هسته مرکزی تولید تجاری تیلاپیای کشور مطرح شود و با لحاظ نگرانی های زیست محیطی فراتر از این ها تولید کند.

محمد زاده رحمانی با اشاره به تجربه های این دو کارشناس بین المللی تصریح کرد:این دو کارشناس با استفاده از تجارب خود در حال افزایش تولیدبخصوص ماهی تیلاپیا در کشورهای پیشرفته از جمله آمریکای شمالی و آسیای شرقی هستند .

وی بیان داشت:بحث های زیست محیطی بر روی تولید ماهی تیلاپیا سایه انداخته است که امیدواریم بتوانیم با استفاده از تجربیات این دو کارشناس بین المللی،هماهنگی و سازگاری لازم را جهت رفع موانع زیست محیطی و پرورش و تولید این گونه ارزشمند انجام دهیم.

گفتنی است:این دو کارشناس بین المللی ضمن بازدید از مرکز ملی تحقیقات شیلات شهرستان بافق،وضعیت موجود بحث های زیست محیطی را ارزیابی کردند.