طی حکمی از سوی فرماندار بافق:

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛ مصطفی فتاحی کارشناس عمران و برنامه ریزی فرمانداری است که از این پس این مسوولیت را نیز عهده دار خواهد بود.

نداشتن مسوول تقسیمات کشوری تا کنون نقیصیه ای در چارت سازمانی فرمانداری بافق بود که باعث شده بود مشکلات زیادی برای شهرستان بافق در خصوص مرزهای جغرافیایی بوجود آید که با پیشنهاد و اقدام زاده رحمانی برطرف شد.