نشست بررسی طرح پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر در استان یزد

نشست آموزشی ـ توجیهی طرح سند استانی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر استان یزد با حضور سرپرست فرمانداری، رئیس و کارشناسان شبکه بهداشت و درمان و برخی از مسئولان شهرستان در سالن بافق برگزار شد.

دکتر کوهگرد معاون شبکه بهداشت بافق در این نشست با اشاره به اهمیت پیمایش ملی عوامل خطر بیماری های غیرواگیر و اهداف کلان طرح و نحوه اجرای آن توضیحاتی ارائه نمود.