با حضور بخشدار مرکزی بافق:

به گزارش روابط عمومي بخشداري مركزي شهرستان بافق؛ در جلسه اي مشترك با حضور بخشدار مركزي بافق، اعضاي شوراي اسلامي بخش مركزي، مديران ادارات جهاد كشاورزي و بنياد مسكن شهرستان، شورا و دهياري روستاي مباركه و نماينده اهالي و كشاورزان مزارع فيروزآباد و عباس آباد در خصوص حل مشكل گازرساني به اين مزارع بحث و تبادل نظر شد.

درابتداي جلسه  پور اميني بخشدار مركزي ضمن خيرمقدم و خوش آمد گويي به مدعوين، به بيان موضوع جلسه و پاره اي توضيحات در اين رابطه پرداخت.

 در ادامه مديران ادارات جهاد كشاورزي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان موارد و هشدارهايي را پيرامون ساخت و سازهاي بي رويه و غير اصولي در اين مزارع با عنايت به كاربري كشاورزي زمينهاي آن هم چنين محدوديتهاي قانوني براي ارائه خدمات و تشديد برخوردهاي لازم برابر ضوابط و موازين قانوني بيان نمودند. هم چنين در ادامه بحث هريك از اعضاي جلسه به بيان مسائل و مشكلات مرتبط با حوزه خود پرداختند.

پوراميني بخشدار مركزي ضمن جمع بندي مسائل و موارد مطرح شده از نمايندگان دستگاه ها و  حاضرين در جلسه خواست  تا ضمن رعايت ضوابط در جهت رفع مشكل اين مناطق اقدام نمايند. و مقرر گرديد به ساخت و سازهاي احداث شده تا اين تاريخ كه داراي پروانه ساخت مي باشند نسبت به نصب علمك و واگذاري انشعاب گاز اقدام گردد و در مورد ساخت و سازهاي بدون مجوز با ارجاع به كميسيون ماده 99 تعيين تكليف نهايي انجام  پذيرد. و هم چنين از اين پس با همكاري دهياريها و شوراها با ساخت و سازهاي بدون مجوز برخورد قانوني صورت پذيرد.

در اين جلسه همچنين پيرامون ساير مباحث از جمله اشتغالزايي، پهنه بندي و واگذاري زمين هاي دامداري و مسكوني و شرايط واگذاري و .... بحث و تبادل نظر به عمل آمد.

در جلسه اي ديگر با حضور بخشدار مركزي، هيت امناء شهرك صنعتي مباركه و نماينده شركت گاز استان در محل دفتر بخشداري مركزي برگزار گرديد،  مسير گاز رساني به شهرك مسكوني فسفات از طريق شهرك صنعتي مباركه مورد تحليل و بررسي قرار گرفت.

در پايان بخشدار مركزي قول مساعد داد تا ظرف چند روز آينده با ايجاد تعامل بين شركت گاز استان و شركت شهرك هاي صنعتي مشكل گاز رساني به شهرك فسفات مرتفع خواهد شد.