فرماندار بافق:

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق به نقل از خبرگزاری ایرنا؛ حدود ١٢ هزار سال پیش بود که بشر و به عبارت بهتر ساکنین آن روز فلات ایران، کشاورزی را اختراع کردند و آن زمان بود که انسان کوچرو به جای اینکه برای زندگی و تغذیه خود تابع اقلیم و آب و هوا باشد، یکجا نشین شد، برای خود خانه و پناهگاه ساخت و به این ترتیب،روستاها ساخته شد و تمدن شکل گرفت بنابراین، روستاها خاستگاه تمدن نیز محسوب می شوند.
با ایجاد پدیده تجارت و راه افتادن کاروان ها و قافله ها، شهرها و به عبارت بهتر، آبادی های بزرگتر شکل گرفت ولی حیات و رونق این شهرها و تردد در شاهراهای تجاری مانند ابریشم و ادویه نیز در گرو تولیدات روستایی بود.
امروز نیز چنین است؛ اگر به خوبی و با دقت به همه کسب و کارها نگاه کنیم در می یابیم که به طور مستقیم و غیر مستقیم به روستا و روستایی وابسته اند.
مدت زمان کوتاهی، بحث فراورده های مصنوعی در صنعت و حتی در صنایع غذایی داغ شده بود ولی دیری نپایید که بنا به اصرار و درخواست مشتریان، مجددا نگاه ها به سمت تولیدات محصولات صنعتی با پایه طبیعی جلب شد و در صنایع غذایی هم محصولات طبیعی و ارگانیک ارزش پیدا کردند.
با این مقدمه، نتیجه گیری می کنیم که با هر دیدگاهی چنانچه به دنبال توسعه هستیم باید محور را توسعه روستاهای مولد قرار دهیم و اگر به روستا و روستایی توجه شود، امنیت غذایی حاصل، اقتصاد مقاومتی تحقق و نهاده های مورد نیاز بخش های صنعت و خدمات هم تامین می گردد.
نیمه مهرماه است و چند سالی است که برای اولین بار روز ملی روستا در تقویم رسمی کشورمان ثبت شده است، این توجه و این حرکت نمادین را قدر دانسته و امیدواریم روز به روز بر جایگاه و منزلت روستا و روستایی در جامعه ما افزوده شود.
*
محمد زاده رحمانی* فرماندار بافق