تکمیل زنجیره تولید صنایع ریلی با ایجاد پهنه ریلی در بافق

در راستای تکمیل زنجیره تولید صنایع ریلی و رسیدن به اهداف اسناد آمایش و راهبردی یزد نوین، پهنه ریلی در بافق ایجاد می شود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری بافق؛ در نشستی با حضور نماینده محترم حوزه انتخابیه مهریز، سرپرست فرمانداری بافق، مدیرکل صمت، مدیر کل راه آهن استان، معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی و جمعی از مسئولان استان و شهرستان که در محل اداره کل صمت استان یزد برگزار شد، در خصوص تکمیل زنجیره تولید صنایع ریلی و رسیدن به اهداف اسناد آمایش و راهبردی یزد نوین بحث و تبادل نظر شد.

مدیرکل صمت استان یزد در این جلسه ضمن تعریف و تعیین پهنه ریلی استان جهت استقرار در شهرستان بافق، گفت: در راستای تکمیل زنجیره تولید صنایع ریلی و رسیدن به اهداف اسناد آمایش و راهبردی یزد نوین، پهنه ریلی در بافق ایجاد می شود.

محمدکاظم صادقیان افزود: در این پهنه قرار است نسبت به استقرار طرح های بازسازی و نوسازی لوکوموتیو و واگن تا ساخت قطعات مرتبط با موضوعات ریلی، ساخت انواع واگن مسافربری و باری و... اقدام گردد.​​​​​​​