جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان بافق برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری بافق؛ جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان با حضور تقوایی مشاور عالی استاندار، مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان، دهقان فرماندار بافق و برخی از مسئولان شهرستان با هدف پیگیری تحقق مسئولیت های اجتماعی معادن و شرکت‌ها نسبت به آموزش و پرورش در امر مدرسه سازی و تجهیز مدارس شهرستان برگزار شد.

مهدی تقوایی مشاور عالی استاندار یزد با اشاره به اینکه نباید نگران هزینه کردن در حوزه آموزش و پرورش بود، گفت: تحقق مصوبات شورای آموزش و پرورش که با حضور استاندار یزد در تیر ماه 1402 برگزار شد، جهش بزرگی در توسعه و تجهیز مدارس شهرستان بافق رقم خواهد خورد.

وی تاکید کرد: مسئولان شهرستان بافق باید پیگیری کنند تا تعهدات معادن و صنایع شهرستان در قبال آموزش و پرورش شهرستان به مرحله اجرا و سرانجام برسد.

ابوالقاسم دهقان فرماندار شهرستان بافق در گزارشی از برگزاری 4 جلسه با مدیران و صاحبان معادن و صنایع شهرستان بابت پیگیری مصوبات جلسه مذکور گفت: آموزش و پرورش و مدارس شهرستان بافق از لحاظ فضای آموزشی و تجهیزات شرایط خوبی ندارد.

دهقان با اشاره به اینکه نگاه نوسازی استان به شهرستان بافق باید مانند نگاه به سایر شهرستان باشد، یادآور شد: در صورتیکه تا روز دوم مهر، سه آموزشگاه سازندگان، نوآوران و پاسداران از سوی نوسازی مدارس تکمیل و افتتاح شود، مبلغ ده میلیارد تومان به حساب اداره کل نوسازی مدارس استان واریز می شود. ​​​​​​​