مراقبت دوره‌ای دانش آموزان مدارس بافق

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان بافق، با هدف آموزش بهداشت به منظور بالا بردن سطح دانش بهداشتی دانش آموزان و انتقال پیام های بهداشتی در سطح خانواده ها ، با حضور کارشناسان و بهورزان مرکز بهداشت بافق بیش از ۶۰ نفز از دانش آموزان پایه هفتم‌ مدرسه شاهد اندیشه ضمن فراگیری آموزش بهداشت فردی ، از لحاظ قد ، وزن و بینایی سنجی مراقبت شدند.