زاده ر حمانی در دیدار با مدیر عامل شرکت برق منطقه ای استان :

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛ زاده رحمانی فرماندار بافق با صباغ زادگان مدیرعامل شرکت برق منطقه ای استان یزد دیدار و در خصوص تسریع در روند تحقق درخواست متقاضیان سرمایه گذاری در بخش انرژی خورشیدی بحث و تبادل نظر کردند.

محمد زاده رحمانی در این جلسه با توجه به محدودیت های پست برق مبارکه بافق خواستار ابطال مجوز و نپذیرفتن درخواست افرادی شد که توان اجرایی این گونه طرح ها را ندارند و یا اراده برای این کار را نداشته و پیگیر اتمام پروژه نیستند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: آماده هرگونه همکاری با متقاضیان احداث نیروگاه خورشیدی در بافق هستیم.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای استان نیز ضمن تشکر از پیگیری های مستمر فرماندار بافق عنوان کرد: یکی از متقاضیان احداث نیروگاه 10 مگاواتی خورشیدی اقدامات اولیه را انجام داده و در مرحله اخذ مجوز اتصال می باشد و در خواست متقاضی دیگر در حال بررسی است.

محمد حسن صباغ زادگان با اشاره به عامل محدود کننده دما در بافق یاد آور شد: با این وجود، سیاست این شرکت و دفتر امور اقتصادی استانداری، سوق دادن سرمایه گذاران به سمت بافق می باشد.