استقبال فرماندار بافق از الگوی توسعه اجتماعی رسالت

دبیر شبکه توسعه اجتماعی رسالت استان یزد در دیدار با فرماندار بافق، گفت: کارآفرینی اجتماعی رویکردهای اصلی الگوی تعالی رسالت به شمار می‌روند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری بافق، دیدار و گفتگوی صمیمانه دبیر نهاد مردمی رسالت استان یزد و فرماندار شهرستان بافق در راستای معرفی الگوی تعالی اجتماعی رسالت و بررسی ظرفیت های دو مجموعه در محل فرمانداری بافق برگزار شد.

محسن دره زرشکی، سرپرست بانک و دبیر شبکه توسعه اجتماعی رسالت در استان یزد با معرفی الگوی تعالی رسالت و رسته های تعریف شده در الگو و چگونگی تکمیل زنجیره ارزش و تشریح نقش و اثرگذاری سازمان حامی توضیحاتی را بیان نموده و از فراهم بودن پلتفرم موجود جهت کارآفرینی اجتماعی خبر داد .

در پایان محمدعلی صمیمی فرماندار شهرستان بافق، ضمن استقبال از پتانسیل نهاد مردمی رسالت در بحث کار آفرینی اجتماعی قول مساعد همراهی  و استفاده از ظرفیت های مجموعه رسالت در شهرستان بافق را دادند.