الویت اصلی آب اضافی چرخه پرورش ماهی تیلاپیا استفاده در صنعت است.

جلسه بررسی و ارائه راهکارهایی برای استفاده ازآب اضافی پرورش ماهی تیلاپیا در صنعت فولاد(ابویی) شهرستان با حضور مسئولین مربوطه در محل فرمانداری بافق برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛ جلسه ای با حضور «محمد علی صمیمی» فرماندار شهرستان و مسئولین مربوطه در رابطه با نحوی استفاده از آب اضافی چرخه پرورش ماهی تیلاپیا در صنعت فولاد شهرستان و جلوگیری از هدر رفتن این آب،در محل فرمانداری برگزار شد.

لازم به ذکر است که این آب اگر با بررسی های موجود امکان استفاده در سیستم خنک کننده را دارا باشد در این سیستم استفاده می شود و در غیر این صورت در فضای سبز این مجموعه مورد استفاده قرار میگیرد.