به گزارش روابط عمومي بخشداري مركزي شهرستان بافق؛ پور اميني بخشدار  مركزي بافق به منظور آشنايي بيشتر، بررسي و شناسايي مسائل و مشكلات از برخي روستاهاي تابعه دهستان مباركه و سبزدشت شامل قطرم، شادكام، بشكان، علي آباد و بساب بازديد به عمل آورد و ضمن ديدار با دهياران و اعضاي شوراهاي اسلامي و برخي از اهالي و معتمدين روستايي در جريان فعاليت ها و پروژه هاي عمراني انجام شده و يا در حال اجراي آن ها قرار گرفت.

هم چنين در اين ديدارها دهياران و اعضاي شوراهاي اسلامي به بيان مسائل و مشكلات روستاهاي خود پرداختند كه بخشدار مركزي گفت: همانطور كه قبلاً هم بيان شد اميد آن داريم تا پس از بازديد از همه روستاهاي بخش مركزي و جمع بندي مسائل و مشكلات مربوط به هريك از روستاها و سپس اولويت بندي آنها در نشستي كه با حضور مديران ادارات و دستگاه هاي ذيربط، دهياران و اعضاي شوراهاي اسلامي و كارشناسان مربوطه برگزار مي گردد  بتوانيم  خواسته های ضروري براي هر روستا را جامه عمل بپوشانيم.

بخشدار مركزي بافق در حاشيه اين بازديد به منظور بررسي و رفع موانع و مشكلات گاز رساني به روستاهاي دهستان سبزدشت با مهندس رجب زاده بخشدار مركزي كوهبنان ديدار و گفتگو كرد.

 هم چنين مهندس پوراميني در جريان سفر كاري خود به  روستاهاي منطقه سبزدشت  با عبور از جاده مواصلاتي گزوئيه در جريان فعاليتها و كارهاي انجام شده براي اين مسير قرار گرفت.