به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی شهرستان بافق؛ در ابتداي اين جلسه پوراميني بخشدار مركزي ضمن خير مقدم و خوش آمدگويي به اعضاي كارگروه بيان داشت: از ابتداي كار دولت تدبير و اميد اقدامات بسيار خوبي در راستاي حمايت از سرمايه گذاري و اشتغال زايي در روستاها از جمله پرداخت تسهيلات كم بهره صورت با بازپرداخت بلند مدت صورت گرفته و اخيراً با تصويب قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي اين امر قوت و شدت بيشتري گرفته است.

وي هم چنين گفت: هدف از تشكيل اين جلسه و كارگروه در گام اول بهره گيري از نظرات و پيشنهادات ادارات و دستگاه هاي مرتبط بوده تا بتوان با تعامل و همفكري بهترين بهره را از اين شرايط و تسهيلات برد و در گام دوم با بررسي موارد و درخواست هاي پيشنهادي، طرح هايي را كه داراي توجيه اقتصادي هستند را براي اجرا و استفاده از تسهيلات به استان معرفي گردند.

در ادامه هريك از مديران و نمايندگان ادارات و ارگان هاي عضو كارگروه به بيان ديدگاه ها و پيشنهادات خود در اين خصوص پرداختند كه از مهم تريم آن ها مي توان به  پرورش دام و طيور، پرورش آبزيان، كاشت زعفران، اجراي طرح هاي بوم گردي و گردشگري و توليد صنايع دستي، بسته بندي و صنايع تبديلي به ويژه خرما، پسته و روناس و ... اشاره نمود.

در پايان بخشدار مركزي پس از جمع بندي موارد و مسائل مطرح شده از حاضرين در جلسه خواست تا نسبت به ارسال طرح هاي داراي توجيه اقتصادي، قابل اجرا و درآمد زا به بخشداري به منظور ارائه به دهياريها و متقاضيان امر اقدام لازم را به عمل آورند.