به گزارش روابط عمومي بخشداري مركزي بافق؛ محمد رضا فتاحي بافقي از برگزاری دوره آموزشي مالیاتي و مالیات برارزش افزوده ويژه دهياران بخش مركزي بافق خبر داد و گفت: اين دوره آموزشي با حضور محبوبي فر، بازنشسته سازمان مالياتي كشور و مشاور مالي شركت سنگ آهن مركزي شد.

وي افزود: در اين دوره به موارد قانوني و لزوم اجراي اين قانون و مزاياي آن پرداخته شد و شركت كنندگان با نكات اجرايي قانون ماليات بر ارزش افزوده و معافيت‌هاي مالياتي آشنا شدند.

گفتني است، اين دوره آموزشي با حضور بخشدار مركزي، مدیرعامل شرک تعاونی دهياريهاي بخش مركزي، دهياران و روساي شوراهاي اسلامي و مسئولان مالي دهياريهاي بخش مركزي در محل فرمانداري بافق برگزار شد.