به زودي انجام مي شود:
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛ فرماندار بافق ضمن اعلام اين خبر گفت: با پيگيري هاي صورت گرفته و به منظور تكميل زيرساخت هاي شهرك صنعتي بافق جهت استقرار صنايع كوچك و متوسط، شركت گاز و شركت شهركهاي صنعتي استان با هزينه كرد بالغ بر ٢٠ ميليارد ريال اقدام به اجراي تاسيسات و سازه هاي مورد نياز گازدار كردن شهرك صنعتي بافق نموده اند. محمد زاده رحماني افزود: ايستگاه CGS و خط انتقال توسط شركت گاز و TDS و شبكه داخلي توسط شركت شهرك هاي صنعتي اجرا گرديده و اين سايت آماده اتصال به لوله اصلي گاز مي باشد. شهرك صنعتي بافق در كيلومتر ١٥ محور بافق - يزد واقع شده است.