مدير هماهنگي ترويج كشاورزي سازمان جهاد كشاورزي استان:

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛ مدير هماهنگي ترويج كشاورزي سازمان جهاد كشاورزي استان در ديدار با فرماندار بافق ضمن اعلام اين خبر افزود: يك صندوق خرد روستايي در مباركه تشكيل كه در حال توسعه و افزايش موجودي است و از زنان توليد كننده روستايي حمايت مي كند.

رزا قوچاني ضمن تشكر از محمد زاده رحماني فرماندار بافق به خاطر توجه ويژه به بخش كشاورزي، يادآور شد زنان مي توانند با اشتغال در كسب و كارهاي كوچك خانگي و پيرامون منزل خود هم به اقتصاد خانوار كمك كنند و هم بر تاثير گذاري خود در جامعه بيافزايند.

محمد زاده رحمانی فرماندار بافق نيز در اين ديدار ضمن اشاره به  ظرفيت هاي مغفول كشاورزي بافق، افزود: بر آن هستيم كه تمامي زيربخش هاي كشاورزي را فعال و در اين راستا، انجام يك سري امور زير ساختي از جمله رسيدگي به قنوات و ايزولاسيون انهار، بهسازي راه هاي بين مزارع و چاه هاي كشاورزي، تعريف پهنه هاي دامپروري و صنايع غذايي، حمايت از سرمايه گذاري هاي خرد و كلان در بخش و آموزش و ترويج روش هاي نوين توليد زعفران، خرما و پسته را شروع كرد ايم.