به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛  محمد زاده رحمانی فرماندار شهرستان بافق در پی قهرمانی سمانه رمضانپور در مسابقات تیراندازی با کمان داخل سالن کشور و انتخابی تیم ملي، خطاب به وي و جامعه ورزشي شهرستان نوشت:

درود

بايد به خانم رمضانپور بانوي كماندار بافقي تبريك دوچندان گفت:
يك تبريك به خاطر موفقيت ها و پيروزي هاي پياپي و تبريك دوم به خاطر اينكه ايشان برخاسته از يك خانواده زحمتكش است و بدون هيچ رانت و پشتوانه مالي توانسته در اين ميدان بدرخشد.
خدايت همچنان يار باد و دعاي مردم بافق بدرقه راهت.

محمد زاده رحماني

فرماندار بافق