بخشدار مرکزی بافق؛

به گزارش روابط عمومي بخشداري مركزي بافق؛ پور اميني بخشدار مركزي به همراه خانم رنجبر سرپرست ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري شهرستان و خانم احمدي مشاور پروژه مرمت و بازسازي ارگ تاريخي روستاي صادق آباد از اين مكان بازديد نمودند.

در ابتداي اين بازديد بخشدار مركزي بر لزوم و ضرورت مرمت آثار و ابنيه تاريخي به منظور حفظ و حراست از اين ميراث ارزشمند تأكيد كرد و به بيان برنامه هاي بخشداري  در اين رابطه پرداخت.

در ادامه خانم رنجبر سرپرست ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري شهرستان توضيحاتي را در خصوص فعاليت ها و اقدامات انجام گرفته براي ثبت اين بنا در فهرست آثار ملي، حجم و ميزان برآورد اوليه جهت اجراي آن، نحوه تآمين مصالح و ساير مشخصات و اطلاعات مورد نياز براي اجرا را بيان كرد.

سپس خانم احمدي مشاور پروژه در خصوص نحوه شروع كار پروژه، هزينه هاي كار، اقداماتي كه بايد براي آواربرداري و رفع خطرات احتمالي انجام گيرد صحبت هايي را مطرح نمود.

در پايان بخشدار مركزي اعلام نمود: با توجه برآوردهاي اوليه  و توافقات صورت گرفته، فعلا براي  فاز اول در سال 96 مبلغ پانصد ميليون ريال در نظر گرفته شده و با مشاركت بخشداري و نمايندگي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري شهرستان تا پايان سال جاري اجرايي خواهد شد.