فرماندار بافق:

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛ فرماندار بافق در یکصد و هفتاد و ششمین نشست شورای آموزش و پرورش این شهرستان به لزوم افزایش مهارت آموزی نیروی انسانی در شهرستان اشاره کرد و گفت: باید در این زمینه طرحی اجرا شود که از نسل جوان و نوجوان فعلي،  چهره هاي بزرگ و ماندگار تربیت شوند.

محمد زاده رحمانی با بیان اینکه نیروی انسانی مناسب باعث پیشرفت شهر، استان و كشور می شود تصریح كرد: مدتي است كه اين كار مغفول مانده و بخصوص خانواده ها و مدارس بايد افق ديد بچه ها را افزايش دهند.

وی دربخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بافق در حال تبدیل به شهری مهاجرپذیر می باشد عنوان کرد: طی چند سال اخیر افرادی ضعیف ابه این مکان روی آورده اند كه اغلب داراي فقر فرهنگي و مادي هستند و چنانچه مراقب نباشيم،  تبديل به یک آسیب مي شوند.