فرماندار بافق:

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛ شب گذشته کمیته روشنایی شهرستان بافق در محل فرمانداری تشکیل جلسه داد.

فرماندار بافق در این جلسه با بیان اینکه روشن بودن فضای شهری در کاهش آسیب هاي اجتماعی از جمله تصادفات و سرقت اهمیت بسزایی دارد و این مهم افزایش ضریب امنیت شهر را در پی دارد خواستار رفع نقاط تاریک در محلات و معابر شهرستان شد.

محمد  زاده رحمانی افزود: وجود نور کافی و مناسب در معابر پویایی و نشاط شهروندان در شب را فراهم نموده و می طللبد اداره توزيع برق در رفع تاریکی و افزایش روشنایی معابر گام بردارد.

در ادامه این جلسه حاضرین به بحث و تبادل نظر پیرامون رفع نواقص و افزایش میزان روشنایی معابر و محلات پرداختند و پس از آن با حضور در سطح شهر از نزدیک نقاط تاریک را بازدید و پیرامون رفع آن تصمیم گیری نمودند.