رئیس سازمان نهضت سواد آموزی کشور:

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛ نشست شورای پشتیبانی سواد آموزی با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور،معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان یزد،فرماندار بافق و جمعی از کارشناسان نهضت سواد آموزی در سالن اجلاس آیت الله حاج شیخ محمدتقی بافقی فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نهضت سواد آموزی کشور گفت: تامین منابع مالی،تامین کتاب به صورت رایگان و پشتیبانی های فنی برای ریشه کنی بی سوادی در بافق انجام می شود.

علی باقر زاده در این نشست با اشاره به اینکه در شهرستان بافق بیش از ۶۹۰ بی سواد باقی مانده است گفت:باید اطلاعات این تعداد در اختیار شهرستان قرار بگیرد که وظیفه این سازمان تامین منابع مالی،تامین کتاب به صورت رایگان و پشتیبانی های فنی است.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور افزود: بافق جز شهرهایی در کشور محسوب می شود که درصد افراد باسواد در آن بالا است.

وی به رشد دو و سه دهم درصدی نرخ سواد آموزی در گروه سنی ۱۰تا۴۹سال در کشور اشاره و تصریح کرد:نرخ باسوادی گروه هدف در کشوربه ۹۴٫۶درصد رسیده که بیش از ۱میلیون بی سواد در کشور در گروه سنی هدف کاسته شده است.

باقر زاده افزود:طبق سرشماری های صورت گرفته بیش از ۲میلیون نفر در گروه هدف بی سواد هستند که این گروه شامل اتباع ایرانی،اتباع خارجی و افراد آموزش ناپذیر می باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ۳۲تفاهم نامه نوشته شده در خصوص آموزش بی سوادان از طریق دستگاه های دولتی،غیر دولتی و نهاد های مردمی اشاره کرد و گفت:سالانه بیش از ۵۳۰موسسه غیر دولتی طرف قرداد این نهاد هستند.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور افزود:برای ۷۰هزار آموزش دهنده به نوعی فرصت شغلی فراهم شده است که باید با سوادآموز مشارکت جدی را دنبال کنیم که این مشارکت شامل آموزش دهندگان،ادارات،آموزش و پرورش و دستگاه های دولتی می باشد.

باقر زاده در خصوص اجرای برنامه ریشه کنی بی سوادان در کشور تصریح کرد:این برنامه به تصویب شورای عالی پشتیبانی رسیده است و توسط معاون اول رئیس جمهور به دستگاه ها ابلاغ شده تا این موضوع به صورت رویکرد با جدیت دنبال شود.

وی بیان داشت:با حداکثر مشارکت سواد آموزی و ریشه کنی بی سوادی در بسته همکاری چند جانبه اتفاق می افتد و کیفیت آموزشی عامل مهم در جلوگیری بازگشت بی سوادی است.

معاون وزیر آموزش و پرورش خاطر نشان کرد: نبود بی سواد در جامعه یک امر امکان پذیری می باشد اما نگهداری آنها مشکل است.

پریسا رجبی