امشب برگزار شد:

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛ نشست و گفتگوی جمعی از متصدیان ترمینال های مکانیزه ضبط پسته بافق با فرماندار این شهرستان امشب در محل فرمانداری برگزار شد.

در این جلسه که مدیر جهاد کشاورزی بافق نیز حضور داشت، متصدیان ترمینال های مکانیزه پسته که سرمایه گذاری قابل توجهی در این زمینه انجام داده اند، در خصوص رشد بی رویه واحد های سنتی و غیربهداشتی فرآوری پسته در بافق اظهار نگرانی نموده و خواستار برخورد مراجع بهداشتی، اداره حفاظت محیط زیست و به خصوص مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان با این پدیده شدند.