نشست کارگروه توسعه شهرستان بافق

کارگروه توسعه در شهرستان بافق برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری بافق؛ نشست کارگروه توسعه شهرستان بافق با حضور نماینده مردم بافق در مجلس شورای اسلامی، سرپرست فرمانداری، معاون برنامه ریزی فرماندار، شهردار، دادستان و اعضای شورای اسلامی شهر بافق برگزار شد.

در این نشست و الویت های توسعه شهرستان از جمله تامین زیر ساخت های پهنه ریلی، فرودگاه بافق، اجرای کنار گذر جنوبی، تسریع در باند دوم محور بافق- کوشک- بهاباد، راه اندازی دانشگاه آهن و فولاد، شناسایی صنایع تکنولوژی پیشرفته (هایتک)، مرکز مشاوره خانواده و استقرار متخصص برای پلی کلینیک تامین اجتماعی مورد بررسی و آخرین پیگیری مصوبات نشست قبلی مورد ارزیابی قرار گرفت.