برگزاری جلسه پیگیری واگذاری زمین به واجدین شرایط در طرح جوانی جمعیت

جلسه پیگیری واگذاری زمین به واجدین شرایط در طرح جوانی جمعیت به ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد برگزار شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد؛ جلسه پیگیری واگذاری زمین به واجدین شرایط در طرح جوانی جمعیت در دفتر مهندس علی اکبر عزیزی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار برگزار شد.
 
در این جلسه که با حضور مدیران دستگاه های ذیربط و به ریاست مهندس عزیزی برگزار شد بر تسریع در روند اجرایی و چگونگی آن بحث و تبادل نظر شد.
 
گفتنی است  بر اساس مواد سه و چهار قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، افرادی که فرزند سوم به بعد آنان از تاریخ ۲۴ آبان ۱۴۰۰ متولد شده است، می‌توانند از طرح واگذاری زمین رایگاه بهره‌مند شوند.

افزودن نظرات