پیگیری درخواست‌های برخی دانشگاه‌های استان در جلسه هیئت امنای دانشگاه یزد 

استاندار یزد به منظور پیگیری درخواست‌های مربوط به برخی دانشگاه‌های استان، در جلسه هیات امنا دانشگاه یزد در محل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حضور یافت.

 
به گزارش روابط عمومی استانداری یزد مهران فاطمی استاندار یزد در ادامه سلسله پیگیری‌های ملی مسائل استان این هفته به تهران سفر کرد و در جلسه هیات امنا دانشگاه یزد در محل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حضور یافت.
 
شایان ذکر است در این جلسه درخواست‌های مربوط به دانشگاه‌های یزد، اردکان و میبد بررسی و برای آن ها تصمیم گیری شد.

مطالب مرتبط

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.
افزودن نظرات