نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

به مناسبت روز آتش نشاني و خدمات ايمني مانور اطفاء حريق دربافق اجراشد .

به مناسبت روز آتش نشاني و خدمات ايمني مانور اطفاء حريق دربافق اجراشد .


به مناسبت روز آتش نشاني و خدمات ايمني مانور اطفاء حريق دربافق اجراشد .

در اجراي اين مانور كه عصر ديروز در بافق برگزارشد ماموران آتش نشاني بافق پس از رژه با ادوات وتجهيزات خود در سطح خيابان ها ، ميادين و معابر اصلي شهر ، در ميدان امام حسن اين بافق اقدام به اطفاء حريق فرضي نمودند .

 اين مانور با هدف سنجش آمادگي آتش نشانان در برابر حوادث و سوانح وكمك به مصدومان و آسيب ديدگان و اطفاء  حريق انجام شد.