نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دو باب دفتر خدمات ارتباطی در شهر بافق راه اندازی شد

دو باب دفتر خدمات ارتباطی در شهر بافق راه اندازی شد


دو باب دفتر خدمات ارتباطی در شهر بافق راه اندازی شد

سید محمد میر هدایی رئیس مخابرات بافق گفت : درراستای اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و ایجاد سهولت در امر دسترسی مردم به خدمات مخابراتی ، پستی ، پست بانک و غیره و نیز حمایت از بخش خصوصی و ایجاد اشتغال ،دوباب دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات با شماره پروانه 1039 در ضلع جنوبی میدان چهارده معصوم (ع) و شماره 1044 در خیابان وحشی بافقی جنب بانک سپه تجهیز و راه اندازی شد .

وی خاطر نشان کرد : در این دفاتر خدمات امور مشترکین تلفن های ثابت و همراه خدمات مختلف پستی ،خدمات متعدد بانکی به شهروندان بافقی ارائه می گردد.

شایان  ذکر است در حال حاضر بیش از 18500 شماره ثابت و نزدیک به 20000 شماره تلفن همراه در بافق مشغول بکار است .